Vatrogasne cijevi

Tlačne i usisne cijevi te pripadajuća oprema kao što su držači i nosači od izuzetne su važnosti prilikom intervencija. Usisni i tlačni vodovi različitih duljina i specifikacija kako bi mogli zadovoljiti specifične namjene na terenu. Osim vatrogastva, cijevi za transport vode imaju široku primjenu u industriji. Posebno možemo istaknuti tlačne cijevi Hercules koje su otporne na široki spektar kemikalija i naftu zbog čega se koriste u zračnim lukama, pristaništima, rafinerijama i dr.

Ostale kategorije opreme


Dišni aparati Hidraulika Ormarići i kutije Svjetlosno zvučna signalizacija Vatrogasna odjeća i obuća Vatrogasne armature Vatrogasne cijevi Vatrogasne crpke Vatrogasne oznake, zastave... Vatrogasni aparati

Vamat d.o.o.

Vamat d.o.o.

Krešimira Baranovića 8, Zagreb


Tel.: 00385 1 3649 776
Fax: 00385 1 3634028
Mob: +385 99 216 4541, +385 99 216 4542

E-mail: info@vamat.hr, vamat@optinet.hr


dzDESIGN