Vatrogasne cijevi

Tlačne i usisne cijevi te pripadajuća oprema kao što su držači i nosači od izuzetne su važnosti prilikom intervencija. Usisni i tlačni vodovi različitih duljina i specifikacija kako bi mogli zadovoljiti specifične namjene na terenu. Osim vatrogastva, cijevi za transport vode imaju široku primjenu u industriji. Posebno možemo istaknuti tlačne cijevi Hercules koje su otporne na široki spektar kemikalija i naftu zbog čega se koriste u zračnim lukama, pristaništima, rafinerijama i dr.

Ostale kategorije opreme


Vatrogasne cijevi Dišni aparati Hidraulika Vatrogasna odjeća i obuća Vatrogasni aparati Svjetlosno zvučna signalizacija Vatrogasne armature Ormarići i kutije Vatrogasne crpke Vatrogasne oznake, zastave...

Vamat d.o.o.

dzDESIGN