IVECO 120 E 23

Prva registracija : 11/1996

Ručni mjenjač , Motor:167 kw

Nadogradnja : Ziegler

Pumpa : Ziegler 1600 lit/minkod 8 bara

i 250 lit/min kod 40 bara

2 x visokotlačna cijev

Svjetlosni stup

Rezervoar za vodu: 1500 L

Vamat d.o.o.

dzDESIGN